درباره ما

درباره شرکت سام سفرپرداز توسن

راهکارهای گردشگری الکترونیک امروزه به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی برای توسعه ی گردشگری مطرح است و تمام فن آوریهایی را در بر می گیرد که پیوند  میان تولید کنندگان ، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان خدمات گردشگری یا همان گردشگران را فراهم کرده و از طریق درگاههای الکترونیکی توسعه ی شبکه های توزیع و در نهایت توسعه ی بازار گردشگری  وهمه ی کسب و کارهای آن را سبب می شوند . همچنین ابزارهای الکترونیکی و دیجیتالی را شامل می شود که به طور مستقیم برای گردشگران در تمام فرآیند های پیش از سفر ، حین سفر و پس از پایان سفر شامل  تصمیم ، انتخاب مقصد ، دریافت اطلاعات دقیق از جاذبه ها ، اطلاع از خدمات دهندگان ، انتخاب و خرید خدمات و ... کاربرد دارد . 

شرکت سام سفر پرداز توسن ، یکی از نخستین شرکتها در ایران است که بطور تخصصی و متمرکز بر روی راهکارهای گردشگری الکترونیک تمرکز داشته و تلاش دارد توسعه ی گردشگری ایران را تسهیل و پیوند کسب و کارهای گردشگری ایران  را با شبکه های جهانی برقرار نماید . به نظر ما توسعه ی گردشگری ایران بدون توسعه ی زیرساخت های گردشگری الکترونیک ناممکن است . امروزه بیش از 80 درصد از فروش خدمات گردشگری در جهان از طریق در گاههای الکترونیکی و شبکه های پیچیده ی GDS  ها و CRS ها و به شکل B2B  انجام میشود که متاسفانه بجز بخش محدودی از خدمات هوایی شرکت های ایرانی سایر بخشهای گردشگری ایران از آن محرومند که این سبب شده جاذبه های بی نظیر گردشگری ایران و کسب و کارهای مرتبط با آن دور از دسترس گردشگران در بازار جهانی باشند .

هدف ما ایجاد زیرساخت های کشور در بخش شبکه های توزیع و فروش خدمات و بطور مشخص GDS (Global Distribution System)  فراگیر ملی با استانداردهای جهانی و پیوند آن با GDS های بین المللی است تا از این راه  بازار گردشگری ایران را با درگاههای الکترونیک به بازار پر رونق و چند صد میلیارد دلاری جهانی پیوند داده  و جایگاه ایران را در شبکه های توزیع جهانی تثبیت نماییم .

در این راستا از همکاری تمامی فعالین گردشگری ایران زمین ، شامل تولید کنند گان خدمات مانند هتل ها ، ایرلاین ها و تورگردانها و راهنمایان گردشگری ، توزیع کنندگان شامل شرکتهای خدمات مسافرتی و مصرف کنندگان خدمات گردشکری و گردشگران استقبال می کنیم . این یک حرکت ملی است و استراتژی اصلی ما جلب حمایت و مشارکت همگان است .

 سام سفر پرداز توسن شامل ترکیب موزونی از نیروهای توانمندی است که سالیان دراز در صنعت گردشگری ، هتل داری و بانکداری الکترونیک ایران فعال بوده و در کنار تجربه های بسیار در طول سالیان ، از دانش روزآمد گردشگری الکترونیک نیز بهره مند هستند و هریک کارنامه ی درخشانی در توسعه ی زیرساخت ها داشته اند . به همین سبب باور داریم اجرای زیرساخت های گردشگری الکترونیک  بر مبنای زیرساخت هایی که پیشتر در درازای 20  سال در صنعت هتل داری و بانکداری ساخته ایم ، در توان و تخصص ماست .